uvodná stránka


 

International Geomorphology Week 2022

Vážení priatelia ASG pri SAV!

Pri príležitosti medzinárodného týždňa geomorfológie 28.2. - 4.3. 2022 #IntGeomorphWeek2022 sa Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV a Geografický ústav SAV, v. v. i. pripájajú k tretiemu ročníku iniciatívy popularizácie geomorfológie. Okrem propagácie nášho obľúbeného vedného odboru je cieľom podporiť aj mladé vedecké talenty a priblížiť tému geomorfológie aj širokej verejnosti.
Asociáciu slovenských geomorfológov pri SAV a Geografický ústav SAV, v. v. i. bude v rámci webináru pre strednú a východnú Európu reprezentovať náš doktorand Mgr. Peter Labaš, ktorý sa bude venovať téme špecifických geomorfologických foriem - erózne depozitné stupne (benches) v koryte a na nive divočiaco-migrujúceho vodného toku Belá.
Aktuálne informácie o všetkých aktivitách v rámci medzinárodného týždňa geomorfológie 2022 nájdete aj na facebookovom profile IAG.

  

Registrácia na jednotlivé semináre

 

  optimalizované na rozlíšenie 800x600