uvodná stránka


 

Zoznam čestných členov
Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV

RNDr. Mária Bizubová

RNDr. Juraj Činčura, CSc.

Prof. RNDr. Ján Harčár, CSc.

RNDr. Pavol Ištok

Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc.

Prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc.

Doc. RNDr. Pavel Michal, CSc.

Prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD.

Doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc.

RNDr. Ján Pristaš, CSc.

Doc. RNDr. Miloš Stankoviansky, CSc.

RNDr. Ján Urbánek, CSc.

  optimalizované na rozlíšenie 800x600