uvodná stránka


 

VÝKONNÝ VÝBOR ASG pri SAV
(od 7. 10. 2009)


RNDr. Milan Lehotský, CSc. - predseda
Geografický ústav SAV, Bratislava
geogleho@savba.sk
02 - 57 510 217

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. - podpredseda
Ústav geografie UPJŠ, Košice
zdenko.hochmuth@upjs.sk
055 - 6258 594

Mgr. Ján Novotný, PhD. - tajomník a hospodár
Geografický ústav SAV, Bratislava
geognovo@savba.sk
02 - 57 510 209

RNDr. Pavel Bella, CSc.
Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

RNDr. Ján Lacika, CSc.
Geografický ústav SAV, Bratislava

Mgr. Alžbeta Medveďová
Katedra geografie a krajinnej ekológie FPV UMB, Banská Bystrica

prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
Katedra fyzickej geografie a geoekológie, PRIF UK, Bratislava

  optimalizované na rozlíšenie 800x600