uvodná stránka


 

VÝKONNÝ VÝBOR ASG pri SAV
(od 4. 9. 2018)


Ing. Anna Kidová, PhD. - predsedníčka
Geografický ústav SAV, Bratislava
geogkido@savba.sk
02 - 57 510 215

RNDr. Milan Lehotský, CSc. - podpredseda
Geografický ústav SAV, Bratislava
geogleho@savba.sk
02 - 57 510 217

Mgr. Ján Novotný, PhD. - tajomník a hospodár
Geografický ústav SAV, Bratislava
geognovo@savba.sk
02 - 57 510 209

RNDr. Pavel Bella, CSc.
Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
Ústav geografie UPJŠ, Košice

prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
Katedra fyzickej geografie a geoekológie, PRIF UK, Bratislava

  optimalizované na rozlíšenie 800x600