uvodná stránka


 

Iné linky:


 PRACOVISKÁ NA SLOVENSKU:

Gú SAV  -  Geografický ústav SAV

KFGaG PRIF UK  -  Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta,
Katedra fyzickej geografie a geoekológie

(zároveň prosíme členov, ktorí chcú sprístupniť linku svojho pracoviska
a ktorá ešte nie je v zozname, kontaktujte administrátora webstránky) MEDZINÁRODNÉ INŠTITÚCIE:

IAG/AIG  -  International Association of Geomorphologists

CBGC  -  Carpatho-Balkan Geomorphological Commission

IAG/AIG CarBalDin RWG  -  The IAG/AIG Carpatho-Balkan-Dinaric Regional Working Group

ČAG  -  Česká asociace geomorfologů / The Czech Association of Geomorphologists

SGP  -  Stowarzyszenie geomorfologów polskich / The Association of Polish Geomorphologists


  optimalizované na rozlíšenie 800x600