uvodná stránka


 

Prihláška za člena

V prípade vášho záujmu o členstvo v Asociácii slovenských geomorfológov pri SAV vyplňte, prosím, prihlášku a pošlite ju poštou na adresu:


      Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV
      Štefánikova 49
      814 73 Bratislava.

Prihlášku vo formáte PDF si môžete stiahnuť TU:   prihl_ASG.pdf (244 kB)

Členský príspevok na jeden kalendárny rok je 10,- EUR.
Môžete ho zaplatiť osobne v sídle asociácie, alebo poukázať na účet

Slovenská sporiteľňa, a. s.
č. účtu: SK63 0900 0000 0000 1148 0177
BIC: GIBASKBX

Pri bankových prevodoch sa, prosím, uistite, či na účet ASG pri SAV bude pripísaná suma členského v plnej výške.
Prosíme, neposielajte peniaze poštou (vzhľadom na vysoké poplatky pri príjme takýchto platieb).

  optimalizované na rozlíšenie 800x600