uvodná stránka


 

Kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok kontaktujte:

Mgr. Ján Novotný, PhD., tajomník ASG
Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
telefón: 02 - 57 510 209
e-mail: geognovo@savba.sk

webúdržbár: Mgr. Juraj Beták
e-mail: geogbeta@savba.sk

Prístupný je i aktuálny zoznam členov ASG s kontaktami (75 kB, PDF súbor).

  optimalizované na rozlíšenie 800x600