uvodná stránka


 

International Geomorphology Week 2021

Geomorfologický kvíz

V rámci #IntGeomorphWeek2021 (1.-7. marca 2021) ste mali možnosť zapojiť sa do kvízu a otestovať svoje poznatky z geomorfológie.

Kvízu sa zúčastnilo 17 respondentov, žiaľ väčšina nezanechala identifikačné údaje preto vyhodnotenie môže byť len všeobecné. Získané skóre sa pohybovalo v intervale od 2 do 8 správnych odpovedí. Nikto teda nevyplnil kvíz bezchybne. Priemerné skóre bolo 5,6 bodu, medián 6. Osem správnych odpovedí zaznamenali traja účastníci.

Kvíz_výsledky

Najťažšou sa ukázala otázka č. 5, týkajúca sa vypreparovaných intruzívnych telies. Správne ste odpovedali len v 4 prípadoch (23,5% úspešnosť). Ťažkosti robila aj otázka č. 3, týkajúca sa pasívnych morfoštruktúr (41% úspešnosť). Naopak, najmenej nesprávnych odpovedí sme zaznamenali pri otázke č. 7, týkajúca sa vzďaľujúcich sa tektonických platní (13 správnych odpovedí – 82% úspešnosť). Pomerne ľahkou sa ukázala aj otázka č. 1, v ktorej sme sa pýtali na autora teórie „geografického cyklu“ (76,5% úspešnosť).

Kvíz_výsledky

Všetkým ďakujeme za účasť! Kto má záujem, môže si kvíz vyskúšať aj dodatočne. Stačí kliknuť:

Kvíz

  optimalizované na rozlíšenie 800x600